Marketing in kunsteducatie | podcast

Een serie van vier podcasts over marketing in kunsteducatie. Guus Koemans interviewt Marcel van Kerkvoorde. 

In deze eerste aflevering stelt Guus Koemans de vraag: ‘Marcel, jij bent een kunsteducator in hart en nieren en maakt er echt werk van om vernieuwend aanbod te ontwikkelen en uit te venten. Marketing, als de functie die de regie voert over vraag en aanbod, zit bij jou altijd automatisch in jouw handelen. Kan jij aangeven op welke manier dit proces van regie voeren op vraag en aanbod bij jou tot stand komt? 

Dit interview is afgenomen voor een programma voor de studenten van de master Kunsteducatie van de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht. 

De podcast is te vinden in apple podcast en spotify