Handleiding educatie Atlantikwall centrum en Fort Kijkduin

Je staat binnenkort op het punt een workshop te geven of een programma te begeleiden bij het Atlantikwall Centrum en Fort Kijkduin. Deze handleiding is bedoeld om je wegwijs te maken op deze locaties en biedt inhoudelijke informatie over de uitvoering van de programma’s. Neem de handleiding goed door en aarzel niet om vragen te stellen.

 

De handleiding voor educatie bij het Atlantikwall Centrum en Fort Kijkduin biedt praktische informatie voor workshopbegeleiders, inclusief details over toegang, declaratieprocedures en adresgegevens. Daarnaast worden inhoudelijke aspecten behandeld, zoals doelstellingen en didactische benaderingen, die de educatieve ervaring verrijken.

In het onderdeel “voorbereiding” van de handleiding vind je verschillende bronnen en tools die nuttig zijn voor het voorbereiden van educatieve activiteiten. Dit omvat werkinstructies, hand-outs, een lesbrief, informatie over affiches met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog, en een impressie van het Zeeaquarium. Daarnaast wordt verwezen naar een educatiekit die beschikbaar is voor scholen, met voorbereidende opdrachten, extra lesmateriaal en video’s die vrij gebruikt kunnen worden. Je kunt ook terecht op de YouTube-kanalen van het Atlantikwall Centrum en Fort Kijkduin voor verdere ondersteuning en informatie.

Vooral de toegang tot Dropbox is belangrijk. Je kunt deze via je browser benaderen via de passende link. Daarin vind je de hand-outs en werkinstructies voor het Atlantikwall Centrum en Fort Kijkduin, die je kunt downloaden.

Praktische zaken

Entree

  • Als je zelfstandig werkt heb je toegang tot het hoofdgebouw. 
  • Er is altijd een locatiemanager aanwezig die weet hoe alles werkt. Deze zal bij calamiteiten de coördinatie en afstemming op zich nemen. Stem af met hem of haar en gedraag je als vertegenwoordiger van Fort Kijkduin of het Atlantikwall centrum.
  • Vooral als de coördinatie op de grote locatie zoals Fort Kijkduin uit zicht is. Dat is prettig voor de sfeer, de leerlingen en de docenten.

Weggaan

  • Controleer of leerlingen hun materialen na afloop weer inleveren, vooral potloden dreigen te verdwijnen.
  • Materialen terug op de plek waar je ze gevonden hebt. Als materialen nat zijn, laat ze dan drogen.
  • Als materiaal bijna op is, vind je op deze website een bestelpagina. Daar kun je aangeven wat er besteld moet worden. Wacht niet tot het laatste velletje. De levertijd is snel, maar het is vervelend als je misgrijpt.

 

Declareren

Declaraties stuur je naar:

Fort Kijkduin en Atlantikwall Centrum  

Marcel van Kerkvoorde  

Admiraal Verhuellplein 1  

1789 AX Huisduinen  

Educatie  

atlantikwallcentrum@kunsteducatie.net

Je declareert €55 per uur. Educatie tot 21 jaar valt onder het btw-tarief van 0%. Reiskosten mag je apart declareren per kilometer. Je mag €0,21 per kilometer van je opbrengst aftrekken voor zakelijke ritten die je met je eigen auto maakt. Specificeer in je factuur per school, datum en uitvoering.

Adresgegevens

Fort Kijkduin
Admiraal Verhuellplein 1
1789 AX Huisduinen
T: 0223 61 23 66
Bel dit nummer ook als er op het Atlantikwall centrum niemand aanwezig is.

Atlantikwall centrum
R.W. van de Wintstraat 41
1789 BB Huisduinen
T: 0223 219999

Marcel van Kerkvoorde, educatie
06-44238143
atlantikwallcentrum@kunsteducatie.net

 

Marcel van Kerkvoorde, educatie

06-44238143 

Educatief materiaal en verbruiksmaterialen

1. In Fort Kijkduin en het Atlantikwall centrum vind je bij de entreebalie een kast met daarin een doos met materialen.
2. Het gaat om potloden, gummetjes, puntenslijpers, kartonnen onderleggers en tekenpapier.
3. Deze kun je tijdens je workshop gebruiken met de leerlingen.
4. Na de workshop neem je de materialen weer in. Tekenpapier en eindwerkstukken kunnen de leerlingen meenemen naar school.
5. In Fort Kijkduin zijn er ook jute tassen waarin de groepjes leerlingen hun materiaal hebben om de opdrachten te kunnen maken.
6. Ruim alles netjes op.
7. Zet geen materialen op andere plekken.
8. Zorg ervoor dat bij regenachtig weer materialen kunnen drogen als ze nat zijn geworden.
9. Bij ontbrekende materialen graag een seintje geven of doorgeven via de bestellijst

Toilet


Bij de entree zijn de toiletten. Wijs de leerlingen hier ook op. Zorg ervoor dat ze niet door het gebouw gaan lopen. Hier is ook een EHBO-doos.

Overige

Er staan verschillende prullenbakken. Houd het gebouw en het buitenterrein samen schoon.


Bezoekvoorwaarden

Deze voorwaarden worden ook met de school gecommuniceerd.

Fort Kijkduin

1. Parkeer op het parkeerterrein van het fort. Instrueer ouders goed. De reisroute en parkeerinformatie vind je op onze website.

2. Meld je bij de hoofdingang van het fort. Daar ontvangt je klas instructies. Het fort is ook een buitenlocatie. Zorg ervoor dat de kinderen goed gekleed zijn als het regent.

3. Bij calamiteiten op de dag zelf kun je het 06-nummer van de begeleider bellen. Dit nummer staat op de bevestiging die je van ons hebt ontvangen.

4. Bereid de leerlingen en ouders voor op het bezoek aan het fort. Dit maakt het bezoek extra leuk!

 

Atlantikwall Centrum

1. Parkeer op het parkeerterrein van het Atlantikwall centrum. Instrueer de begeleiders goed. De reisroute en parkeerinformatie vind je op onze website.

2. Meld je bij de hoofdingang. Daar ontvangt je klas instructies. Het Atlantikwall centrum en de omgeving zijn ook van buiten interessant. Zorg ervoor dat de leerlingen goed gekleed zijn als het regent.

3. Bij calamiteiten op de dag zelf kun je het 06-nummer van de begeleider bellen. Dit nummer staat op de bevestiging die je van ons hebt ontvangen.

4. Bereid de leerlingen en ouders voor op het bezoek aan het Atlantikwall centrum. Dit maakt het bezoek extra leuk!

Bestelformulier materialen

Dit bestelformulier is uitsluitend bedoeld voor materialen die worden gebruikt bij de standaard programma’s. Deze materialen zijn beschikbaar in de plastic dozen die aanwezig zijn. Let op! Indien je een ‘speciale’ workshop geeft waarvoor specifiek materiaal nodig is, dien je dit zelf aan te schaffen en mee te nemen. Dit is met jou besproken. Bij twijfel, neem contact op.

Als de materialen opraken, bestel dan tijdig nieuwe materialen en controleer tevens of andere benodigde materialen kunnen worden bijbesteld. Het is voordeliger als alle materialen tegelijk worden besteld en in één zending worden geleverd. Zorg er ook voor dat je tijdig bestelt, aangezien de levertijd ruim één week bedraagt. In het formulier kun je tevens zien wat er de vorige keer is besteld. Houd hier ook rekening mee, aangezien dit een indicatie geeft van de benodigde hoeveelheid.

De bestelling kan worden geplaatst via:bestellijst materialen

Inhoudelijk

Voorbereiding

Dropbox 

In onze Dropbox map vind je: 

  • Werkinstructie en hand outs Fort Kijkduin
  • Werkinstructie en hand outs AWC
  • Lesbrief en informatie affiches WW2
  • Impressie Zeeaquarium

Educatiekit

In onze educatiekit vinden de scholen ook de voorbereidende opdrachten, extra lesmateriaal en video’s die ze vrij kunnen gebruiken. Je vindt de educatiekit via 

YouTube 

 

 

Doelstellingen

Betekenisvolle setting

– De leerling heeft aandacht voor onderwerpen uit de directe omgeving en levenssfeer.

– De leerling leert waarnemen op basis van zintuiglijke ervaringen.

– De leerling oriënteert zich hoe de wereld zich verhoudt tot erfgoed.

Leerinhoud

– Bij de leerling staat zelf ervaren centraal.

– De leerling wordt zich bewust van verbanden en kan deze herkennen.

– De leerling leert vanuit een ander perspectief kijken.

Reflectie

– Reflectie begint dichtbij de leerling.

– De leerling leert kijken en luisteren naar het oordeel van klasgenoten.

– De leerling wordt gestimuleerd om zijn mening en waarneming te vergelijken met die van anderen.

– De leerling heeft niet alleen aandacht voor het eindresultaat, maar ook voor het proces.

– De leerling wordt gevraagd zijn eigen mening te onderbouwen met argumenten.

In de educatieve producten volgen wij de didactiek zoals voorgesteld door Cultuur in de Spiegel. Door de gedifferentieerde werkwijze die in deze producten wordt aangeboden, vinden de culturele basisvaardigheden een natuurlijke plaats. Wij geven de docent de gelegenheid om het bezoek goed voor te bereiden met gedegen informatie en opdrachten. Bij ons staan goed opgeleide educatoren en rondleiders klaar, en na het bezoek heeft u inspirerende verwerkingsopdrachten tot uw beschikking.