• Contractpartners 
 • Contractpartij vertegenwoordigd door functionaris met tekenbevoegdheid
 • Kunsteducatie.net vertegenwoordigd door Marcel van Kerkvoorde
 • Implementatie/ontwikkeling
 • Door Kunsteducatie.net wordt er een educatieve didactische infrastructuur geïmplementeerd. 
 • Kunsteducatie.net werft, traint en begeleidt de educatoren.
 • Indien Kunsteducatie.net investeert in de ontwikkeling van de educatie worden de financiëlespraken in een apart document vastgelegd.
 • Implementatie en ontwikkelingskosten worden in een apart document vastgelegd.
 • De implementatie bestaat uit ontwikkeling van het programma, invoering boekings en communicatietraject, werving en training van de educatoren. 
 • Werving en boekingen
 • Kunsteducatie.net neemt in overleg de werving ter hand. 
 • Bij een boeking, informatie vraag van een school geeft contractpartij in alle gevallen de benodigde gegevens door aan Kunsteducatie.net 
 • Kunsteducatie.net neemt contact op met de school en beoordeelt welk programma er passend is voor de school. 
 • Kunsteducatie.net zorgt voor de planning, waarin data en tijden afgestemd wordt met educator de locatie (Fort Kijkduin en Atlantikwallcentrum) en de school. 
 • Kunsteducatie.net stuurt naar bevestiging en afspraak een contract naar de school. 
 • Een maand én een week voor uitvoering stuurt Kunsteducatie.net een herinneringsmail naar de school, de educator en Fort Kijkduin of het Atlantikwallcentrum. 
 • Uitvoering
 • Kunsteducatie.net zorgt ervoor dat de juiste gebruiksmaterialen en lesmaterialen op de locatie aanwezig zijn. 
 • Kunsteducatie.net zorgt voor een passende uitvoering van het programma. 
 • Waar nodig zorgt Kunsteducatie.net voor een aanpassing in het programma. Dit kan didactisch of praktisch van aard zijn. 
 • Kunsteducatie.net zorgt voor afstemming met de educator. 
 • De materiaalkosten en de vervanging van het lesmateriaal zijn in de prijzen vastgelegd
 • Prijzen
 • Kunsteducatie.net bepaald de prijs van de programma’s. 
 • Het seizoen loopt gelijk met de gehanteerde schoolseizoenen, van augustus t/m juli. 
 • In februari worden de prijzen van het daarop volgende seizoen vastgesteld. 
 • Educatie onder de 21 jaar is vrijgesteld van btw. 
 • Facturatie
 • Contractpartij factureert aan de school.
 • In de factuur wordt per uitvoering, de datum van uitvoering, de titel van het programma en de prijs vermeldt. 
 • Kunsteducatie.net stelt na uitvoering de gegevens voor de facturering ter beschikking 
 • De educator factureert aan contractpartij, tenzij anders vastgelegd in apart document. 
 • Kunsteducatie.net stuurt een factuur naar contacpartij als vastgelegd in apart document.